ความพึงพอใจอย่างยุติธรรม ภายใต้การจัดการที่เชื่อถือได้

urtheowner

urtheowner เป็นผู้นำสินค้า สิ่งของ ในประเภทต่าง ๆ ที่สามารถเข้าชมได้ในเว็บไซด์ มาจำหน่าย ขาย ส่งต่อ สู่เจ้าของคนใหม่ เพื่อให้คุณได้เป็นเจ้าของที่แท้จริง โดยได้รับความพึงพอใจอย่างยุติธรรม ภายใต้การจัดการที่เชื่อถือได้ สามารถไว้วางใจได้สนิทใจ โดย urtheowner มีสถานที่อยู่ ที่ติดต่อชัดเจน, มีบัญชีโอนเงินที่เปิดมานานกว่า 10 ปี, สามารถขอนัดดูสินค้า สิ่งของทุกชิ้นได้ก่อนการสั่งซื้อ หรือจะรับของด้วยตนเองก็ได้

antique collection

หมวดของสะสม

การส่งสินค้า

urtheowner จะจัดส่งทางไปรษณีย์ไทย, Kerry, J&T, SCG หรือที่จัดส่งอื่น ๆ ที่จะมีเพิ่มเติม แบบลงทะเบียนและป้องกันการกระแทก เพื่อความมั้นใจของผู้รับ และยังมีการชำระเงินปลายทาง (COD = Cash on Delivery) ด้วย

เกี่ยวกับเรา

www.urtheowner.com เกิดขึ้นมาเพื่อเชื่อมรอยต่อระหว่าง เจ้าของสินค้าปัจจุบัน กับ เจ้าของคนใหม่ที่จะเป็นเจ้าของที่แท้จริงในสินค้าหรือสิ่งของที่จะเปลี่ยนมือ โดยบรรลุวัตถุประสงค์ทุกฝ่ายในราคาที่เหมาะสม ยุติธรรม พึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็น

ของมือ 2 / ของเก่า/ ของสะสม / ของหายาก / ของที่มีที่ถูกใจผู้ซื้อ

ทั้งนี้ www.urtheowner.com
จึงเป็นตัวกลางดำเนินการภายใต้หลักการทำงานอย่างโปร่งใส ชัดเจน ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและเราพร้อมแสดงตัวตนอย่างชัดเจน เราเชื่อมั่นในหลักการซื้อขายว่า

“สัญญาต้องเป็นสัญญา”