ทางร้านได้กำหนดเงื่อนไขการรับประกัน/คืนสินค้า ดังต่อไปนี้

1.สินค้าที่ทางร้านจัดส่งไม่ตรงตามรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ
1.1  สินค้าไม่ตรงตามรายการหมายถึงเป็นสินค้าคนละอันกับที่ลูกค้าสั่งซื้อหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อมูลสินค้า
เช่นสินค้ามีตำหนิที่นอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้แล้ว


2.สินค้าได้รับความเสียหายจากสภาพเดิมเพราะการบรรจุหรือห่อหุ้มไม่ดี 


การสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าทุกครั้ง www.urtheowner.com
จะมีระบบตะกร้าสินค้าไว้รองรับ ซึ่งระบบจะแสดงชื่อ,รหัสสินค้าและรูปภาพของสินค้าอย่างชัดเจนแล้วแจ้งไปทาง e-mail หรือในการสั่งซื้อผ่านระบบ Line ก็จะมีการยืนยันชื่อและรูปภาพ/ราคาสินค้าทุกครั้งเช่นกัน ส่วนการห่อหุ้มหรือบรรจุสินค้า ทางร้านจะมีการถ่ายรูปภาพระหว่างห่อหุ้มไปจนเสร็จขั้นตอน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน พร้อมส่งรูปภาพห่อหรือกล่องบรรจุให้ลูกค้าดูหลังการจัดส่งแล้วทุกครั้ง
เพื่อเปรียบเทียบกรณีเกิดการชำรุดเสียหายระหว่างการขนส่ง

ขั้นตอนการเปลี่ยน – คืนสินค้า

ติดต่อขอรับเปลี่ยน-คืนสินค้า ได้ที่ช่องทางการติดต่อต่างๆ ดังนี้

ร้านจะแจ้งชื่อที่อยู่ผู้รับของร้านในการรับสินค้ากลับคืนให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

หลังจากทางร้านได้รับสินค้าคืนแล้ว จะตรวจสอบคุณภาพสินค้าว่าเข้าข่ายจริงหรือไม่และจะแจ้งผลกลับโดยใช้เวลา 1 วันทำการ (จันทร์ – ศุกร์)ซึ่งบางครั้งสามารถตรวจสอบในวันเสาร์-อาทิตย์ได้

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการคืนสินค้าและเข้าข่ายว่าเป็นความผิดของทางร้านจริงทางร้านจะทำการโอนเงินคืนให้ลูกค้าเต็มจำนวนภายในเวลา 3วันทำการ และพร้อมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน