สินค้ามือ 2 / ของเก่า / ของสะสม / ของหายาก / ของที่มี

COMING SOON

 

ศูนย์รวมเสาะหา และนำสินค้ามือ 2 ที่อยู่ในสภาพที่ดี / ของเก่า / ของสะสมต่าง ๆ  เพื่อให้เปลี่ยนมือจากเจ้าของเดิม สู่เจ้าของใหม่ที่สนใจ ชื่นชอบ

แสวงหา อยากได้สิ่งของนั้น ๆ เพื่อเป็นเจ้าของที่แท้จริง ในราคาที่เหมาะสม ยุติธรรม พึงพอใจทุกฝ่าย

โทร. 081-927 2064 , 098-273 4212